Herschendsgave


Herschendsgave er opført i 1868 og består af en enkelt fløj i gule sten med firkantet tårn og spir.

Intro

Midt imellem Skanderborg og Odder ligger en af landets yngste herregårde ved navn Herschendsgave. Den arbejdsomme bondesøn Peder Sørensen købte jorden fra kronen i 1767, tog navnet Herschend og fik inden sin død oprettet godset som et såkaldt ’slægtshus’, der skulle sikre familien.

''Historien om Herschendsgave'' Herregården Herschendsgave var oprindeligt en vandmølle ved den lille landsby, som i dag kaldes Gammel Gjesing. Området var under kronens eje og fungerede som Skanderborg Rytterdistrikt frem til 1767, hvor rytterordningen blev ophævet. Rytterdistrikternes jord blev herefter solgt på auktion, og en af parcellerne blev købt af Peder Sørensen, der var søn af jævne bønder. Han tog sig navnet Herschend, som var en fortysket udgave af Herskind, navnet på den landsby, hvor han var født. Peder Herschend havde store ambitioner, og han opførte en herregårde og forbedrede godsets drift. I 1788 fik han kongelig bevilling på at oprette et ’slægtshus’ (egentligt et fideikommis), der skulle sikre hans efterkommere. Peder Herschend døde barnløs i 1796, og Herschendsgave gik til søstersønnen Peter Herschend og efterfølgende til dennes søn, der ligeledes hed Peter Herschend og videre til dennes søn, som også hed Peter Herschend. Den sidstnævnte Peter Herschend, som ejede herregården fra 1853-1901, opførte i 1868 den nuværende hovedbygning. Udgiften hertil og 1880’ernes landbrugskrise var med til at kaste herregården ud i økonomiske vanskeligheder og i 1893 blev Herschendsgave sat under administration. ’Slægtshusets’ i forvejen pressede økonomi overlevede ikke lensafløsningen af 1919 og i 1929 måtte den sidste Herschend sælge herregården.'''' '' '' ''Markante ejere'' -1767: Kronen 1767-1796: Peder Sørensen Herschend 1796-1823: Peter Herschend 1823-1853: Peter Herschend 1853-1901: Peter Herschend Læs mere om Herschendsgave på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/herschendsgave danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Da Peder Herschend i 1767 købte det forhenværende ryttergods omkring Gammel Gjesing, byggede han i 1769 en hovedbygning og avlsbygninger i bindingsværk nær ved den nedbrændte og forladte vandmølle. Peder Herschend opførte den nuværende og statelige hovedbygning i 1868 under bygmester J. Clausen. Hovedbygningen er rejst i to etager af gule mursten. Den består af en enkelt fløj med sort halvalmet tegltag og to tagkviste. Mod gårdspladsen er et stort firkantet tårn med et højt kobberspir. Bygningen prydes af pilastre og réfend fugninger og stilarten er gennemgående historicistisk nyklassicisme. ''Omgivelser'' Herschendsgave er omgivet af et trelænget avlsanlæg, der ligger symmetrisk i forhold til hovedbygningen. En fin portgennemkørsel leder ind til gårdspladsen, som centrerer sig omkring et mindre springvand. Avlsgården blev opført i perioden 1843-1846 og var oprindeligt tækket med strå. Indenfor de sidste par år er den østlige længe af avlsanlægget blevet revet ned. ''Bygninger og gods'' 1767: Skanderborg Rytterdistrikt opløst 1769: Hovedbygning opført i bindingsværk ved vandmøllen 1788: Slægtshuset Herschendsgave oprettet (fideikommis) 1843-1846: Avlsgården opført 1868: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Herschendsgavevej 28, Gjesing, 8660 Skanderborg Kommune: Skanderborg Tidligere: Skanderborg Amt, Hjelmslev Herred, Fruering Sogn Ejer: Svend og Irene Laursen (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 106 ha, eng 10 ha, skov 61 ha (2017) Offentlig adgang: Ikke åbent for offentligheden Fredning: Bygningerne er vurderet til at have høj bevaringsværdi (3)

''English'' In the hilly landscape between the cities Skanderborg and Odder is found a smaller manor house by the name Herschendsgave. The estate was formerly part of the vast tracts of crown lands in the area, but in 1767 all crown lands was sold off. The industrious son of a peasant, Peder Sorensen, bought one the plots at the auction, took the (Germanized) name Herschend after the village he was born, and succeeded in establishing a manor from his new possesions. Four generations of Herschends owned the manor, until it was finally sold off in 1929.

''Publiceret''