Herritslev kirke


xxx


Herritslev kirkegård


Herritslev kirkegård


Herritslev kirke

Intro

Kirke med romansk kor og skib samt gotisk tårn. Kirken står i dag rødkalket med hvide pyntedetaljer.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Herritslev kirkegård