Herreds kirke


Herreds kirkegård


Herreds kirkegård


Herreds kirkegård


Herreds kirke sydfacade


Herreds kirke


Herreds kirke sydfacade


Altertavlen fra 1590èrne


Kirken pyntet op til høstgudstjeneste.


Altertavle, alterbord


Indmurer skab fra 1600-tallet


Kirken set indefra mod orglet


Prædikestole, nyere omkring 1900


Krucifiks fra 1897


Præsterækken, håndskreven nummertavle, der er søgt om at få lov til at skrive i hånden.


Kirkeskibet og orglet

Intro

Kirke fra 1200-tallet med skib, våbenhus, kor og tårn. Kirken bygget i flere etaper. Kirken står hvidkalket med rødt tegltag.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Herreds%20kirkeg%E5rd%20(739) Registrerede gravminder på Herreds krkegård ]

''Altertavle'' i renaissance fra 1590èrne. Øverst ses et maleri fra 1700-tallet, som forestiller "Troen med Kors og Kalk". De tre andre malerier: 1. Evangelisten Mattæus 2. Jesus Kristus 3. Apostlen Peter. alle malet på altertavlens opringelige trætavler. ''Alterbord'', middelalderligt, muret og pudset. ''Døbefont'' fra 1200èrne, et gotlandsk arbejde af keglestubtype. Bred fod med lodret standkant og komkav overgang til det keglestubformede skaft. Gråmalet. ''Alterstager'', barok fra 1673, af messingblik. ''Prædikestol'', nyere omkring 1900. ''Indmuret skab'', barok, fra o.1650. Indvendig tre rum, hvoraf det ene har haft særlig lukke. Låsetøj med hjerteformet låseblik på forsiden. ''Kirkeskib'', tremastet fuldrigger fra 1945. ''Krucifiks'' fra 1897. Kom til kirken fra Dragør kirke i 1996. Her havde det hængt i en Menighedssal, men da salen skulle bruges til andet formål, forærede man Krucifikset til Herreds kirke. Efter grundig istandsættelse blev det ophængt i kirkne til 1.søndag i advent.