Herpinggård


Herregården Herpinggård ligger højt og dominerer det omkringliggende flade vestjyske landskab.


Herregården Herpinggård ligger højt og dominerer det omkringliggende flade vestjyske landskab.

Intro

I det vindomsuste landskab langs Vesterhavet finder man Herpinggård omgivet af flade marker. Herregården kendes tilbage fra middelalderen, hvor den var i slægten Krabbes eje, og hørte senere under Rysensteen. I nyere tid har herregården i generationer været ejet af familien Kastbjerg.

''Historien om Herpinggård'' Herpinggård kendes tilbage fra middelalderen, hvor Palle Krabbe i 1408 nævnes som ejer. Hans efterkommere ejede herregården frem til begyndelsen af 1500-tallet og de havde alle tilknytning til Krabbe-slægten. Herpinggårds videre historie er præget af delt ejerskab, hvor anparter i herregården blev solgt og nedarvet på kryds og tværs, indtil Eva Unger i 1688 fik samlet alle anparterne og kunne kalde sig eneejer af Herpinggård. I 1717 blev Herpinggård solgt til baron O.H. Juul, som ligeledes ejede baroniet Rysensteen. Herpinggård blev imidlertid aldrig formelt indlemmet i baroniet, men var tæt knyttet til det frem til 1797, hvor baroniet blev opløst. I 1798 blev Herpinggård solgt på auktion og herregården gik til to af tidens store godsspekulanter, P.S. Fønss og Ulrich Christian von Schmidten. Gennem ægteskab kom Herpinggård i 1837 til O.C. Kastbjerg og herregården forblev i familien Kastbjergs eje frem til sidste halvdel af 1900-tallet. Herregården drives i 2017 af Troels Ruby som et moderne landbrug med produktion af korn, raps og smågrise. '' '' ''Markante ejere:'' 1408: Palle Krabbe 1686-1691: Eva Unger 1717-1749: O.H. Juul-Rysensteen 1798-1802: P.S. Fønss og Ulrich Christian von Schmidten 1837-1879: O.C. Kastbjerg Læs mere om Herpinggård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/herpinggaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Herpinggårds hovedbygning er opført i 1909 og består af en enkelt fløj i én etage. Bygningen er hvidkalket med mørkeblå sokkel og taget er af grå tagplader. Midt på fløjen er en gennemgående gavlkvist, der, i lighed med endegavlene, er prydet af kamtakker. Oprindeligt var bygningen tækket med tegl og gavlene var udsmykket med svungne buer. Stilistisk kan arkitekturen kategoriseres som en form for minimalistisk historicisme. '' '' ''Omgivelser '' I forlængelse af hovedbygningen mod vest ligger Herpinggårds store avlsanlæg og på den østlige side af bygningen findes en have, som er omkranset af gamle træer. Knap to kilometer fra gården møder vi Vesterhavet, som har sat sit tydelige præg på det flade og træløse marklandskab, der omgiver herregården. '' '' ''Bygninger og gods'' 1909: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Transvej 75, Trans, 7620 Lemvig Kommune: Lemvig Tidligere: Ringkøbing Amt, Vandfuld Herred, Trans Sogn Ejer: Troels Ruby (2017) Funktion: Agerbrug og animalsk produktion (2017) Størrelse: Ager 101 ha, eng 10 ha (2017) Offentlig adgang: Ikke adgang for offentligheden Fredning: Hovedbygningen har middel bevaringsværdi (4)

''English'' In the windswept landscape towards northwest and very close to the North Sea coastline, we find the manor Herpinggård. The manor dates back to the Middle Ages when it was owned by the noble family Krabbe. It later passed to the owners of the barony Rysensteen, and in recent times the manor has been owned by the family Kastbjerg for generations. Today the former manor still operates as a modern farm.

''Publiceret''