Herning Højskole


Herning Højskole . Herning Højskole

Intro

Oprindelig skulle højskoleundervisningen styrke danskernes engagement i den demokratiseringsproces, der foregik i midten af 1800-tallet. Målgruppen var landets bondebefolkning. I 1961 opstod der imidlertid en højskole for industriens ansatte...

Oprindelig skulle højskoleundervisningen styrke danskernes engagement i den demokratiseringsproces, der foregik i midten af 1800-tallet. Målgruppen var landets bondebefolkning. I 1961 opstod der imidlertid en højskole for industriens ansatte. Herning højskole rejste sig på den flade hede i udkanten af byen. Højskolen var første etape i Birk-planen, en udbygning, der i dag præger Hernings østlige udkant. De oprindelige skitser fra arkitekterne Tyge Arnfred og Viggo Møller-Jensen viste en lav højskole, der passede til landskabet. Bygherrerne insisterede imidlertid på at bygge i højden og derfor blev skolen et højhus, hvilket var meget usædvanligt for området. ''Stifterne af Herning Højskole'' Grundidéen til højskolen blev skabt af tekstilfabrikant Aage Damgaard, der efter et højskoleophold blev medlem af undervisningsminister Jørgen Jørgensens højskoleudvalg i 1954. Aage Damgaard gjorde sig nye tanker, men højskolen var stadig for landbruget. Aage Damgaard og brødrene Knud og Mads Eg Damgaard mente imidlertid, at højskolen i høj grad kunne blive værdifuld for arbejderne i den ekspanderende tekstilindustri. Derfor afsatte brødrene gennem 10 år fem procent af deres indkomst til højskolens drift. Herning højskole for Tekstil- og Beklædningsindustrien blev derfor til virkelighed i 1961 med indvendig udsmykning af kunstneren Paul Gadegaard, som havde et nært forhold til Aage Damgaard. Højskolen ændrede navn og fundats i 1974 og blev en almindelig folkeoplysende højskole.