Hermann Christiansen


Mindesten for Hermann Christiansen


Rask Hovedgård vinter


Hermann Christiansen med Kent og Cora

Intro

Hermann Christiansen, ejer af Rask Hovedgård

Teksten på stenen lyder: '''Hermann Christiansen født 20 juni 1829 død 17 juni 1902 Danske jægere''' ''' satte denne ste'''n. Hermann Christiansen ejer af Rask Hovedgård Fruensvej 15, Skovby Hvirring sogn 1853 - 1902. Han var medstifter af "Dansk Jagt" og formand for Dansk kennelklub i årene 1897 - 1901. Hermann Christiansen importerede de første Gordon settere til Danmark. Det var Kent og Clara født d. 10 november hos Keeper Sinton, Cragies Hall, Skotland. De arriverede til Rask foråret 1975, og kom til at danne grundlag for en af de mest berømte Gordonstammer nogensinde - '''Raskblodet - '''som findes i alle''' '''nulevende hunde i Danmark.

Rask Hovedgård, Danske Herregårde Rask Ejerhistorie "Gordon setteren - på vej mod år 2ooo" af Erik Pedersen

''Publiceret''