Herlufsholm vandtårn


Luftfoto af Herlufsholm Kostskole set fra sydøst.


Vandtårnet er ved at blive malet.

Intro

Vandtårnet er bygget i 1911 på Danmarks ældste kostskole Herlufsholm, der har eksisteret siden år 1565.


I 1911 blev tårnet placeret i vænget mellem Spøgelsesgrøften og Baggården på Herlufsholms arealer.
Der blev boret en brønd, der var omkring 25,5 meter dyb. Fra dybet blev vandet presset op gennem et filter til det havnede i en beholder. Derfra blev vandet transporteret rundt til bygningerne på Herlufsholm.I forbindelse med at vandtårnet blev opført, blev kloaksystemet også lagt om. Det gav mulighed for at indsætte vandklosetter.

Spildevandet blev ledt ud i åen, som man hidtil havde gjort, men som noget nyt var der opstillet en septiktank og et filter i skolens botaniske have.I skoleåret 1970/71 blev der lavet et observatorium på toppen af vandtårnet.

Observatoriet på vandtårnet blev lavet af kuplen fra Herlufsholms tidligere observatorium, som havde været placeret på kostskolens pumpetårn fra 1930erne.

Observatoriet på vandtårnet eksisterer stadig og er forbeholdt eleverne på Herlufsholm.