Herlufsholm


Herlufholm. Herlufholm

Intro

Herlufsholm er Danmarks svar på den eksklusive engelske skole Eton. Herlufsholm ligger ved Næstved og har 248 kostskoleelever og 322 dagelever. Skolen blev grundlagt i 1565 af rigsadmiral Herluf Trolle, der levede fra 1516 til 1565, og hans hustru Birgitte Gøye...

Herlufsholm er Danmarks svar på den eksklusive engelske skole Eton. Herlufsholm ligger ved Næstved og har 248 kostskoleelever og 322 dagelever. Skolen blev grundlagt i 1565 af rigsadmiral Herluf Trolle, der levede fra 1516 til 1565, og hans hustru Birgitte Gøye. Skolen blev placeret på ægteparrets gods Herlufsholm. Frem til reformationen havde godset fungeret som Benediktinerkloster under navnet Skovkloster. Skolen skulle være en lærd kostskole med plads til 42 drenge. Stedet blev hurtigt populært i den danske adel. Skolens læseplan lignede de andre store latinskolers. Herlufsholm var endnu en terpeskole, der lagde vægt på kristendom, latinsk grammatik og retorik. ''Herlufsholms førstedame'' Birgitte Gøye var en af renæssancens markante kvindeskikkelser. Hun blev født ind i en af landets indflydelsesrige adelsslægter omkring år 1511. Som 14-årig blev Birgitte Gøye forlovet med Jesper Daa. Birgitte Gøye ville imidlertid ikke giftes med sin udkårne, og det tog hende 16 år at få ophævet forlovelsen. I 1538 blev Birgitte Gøye ansat i dronning Dorotheas jomfrukammer. Ved hoffet mødte Birgitte Gøye adelsmanden Herluf Trolle. I 1544 blev parret gift. De levede sammen i 21 år. Parret havde fælles interesser inden for uddannelse og skolevæsen. Birgitte Gøye blev Herlufsholms skoles første forstander. Hun ligger begravet i skolens kirke sammen med sin mand.