Herborg kirke
IntroDen nye kirke I mere end 500 år måtte folk fra Herborg drage den 8 kilometer lange vej til Vorgod, for at komme i kirke. Da hedeopdyrkningen tog fart, og befolkningstallet steg, voksede ønsket om at få en ny kirke. Ruinen af den gamle kirke var synlig for enhver helt indtil 1850-erne, og i 1879 samlede områdets bønder 75 mænd. De skrev i en ansøgning til Kirkeministeren: ”Ansøgerne kan, da Størstedelen af os ere uformuende Folk, der have nedsat os paa Heden og opdyrket en Del af denne , kun rejse 774,50 kr.”. I dag er det ikke ret mange penge, men dengang har det være rigtig mange penge! Alligevel var det ikke nok til at bygge en kirke og Ministeriet kunne ikke imødekomme de lokale gårdmænd og hedeopdyrkeres ønsker. Men i slutningen af 1800-tallet fik mange at de steder, der havde haft kirke i middelalderen, bevilget penge til en ny. Efter en stor indsamling af penge blandt folk på egnen lykkedes det, og i foråret 1899 var der indvielse.