Her har været brugs, kro og høkerbutik


Grejs Brugsforenings 2. butik


Grejs Brugsforening - fra venstre: Jens Mikkelsen, Martin Buch, uddeler Marianne, Søren Therkelsen, Abraham Dupont, Astrid Monrad P., Julian Andersen og Thomas Monrad Pedersen.

Intro

Her på Møllehusvej 2 lå Grejs Brugsforenings anden butik. Der har også været kro og høkerbutik, som var flyttet hertil fra Bakkevænget 6.

Her har været brugs, kro og høkerbutik Møllehusvej 2 Adressen på Møllehusvej 2 har tidligere rummet både en høkerbutik og en kro, der var flyttet hertil fra nabogården på Bakkevænget 6. Omkring 1875 blev kroen på Bakkevænget 6 flyttet her til Møllehusvej 2 og Hans Jesper Pedersen blev kromand. Han var ungkarl og ansatte Ane til at servere i kroen og ekspedere i butikken. De blev senere gift og drev stedet til 1912 Herefter blev stedet handlet nogle gange. Da ejeren i 1916 mistede spiritusbevillingen, angiveligt fordi han tilbragte for megen tid på den forkerte side af disken, blev kroen og butikken lukket. Så vejen var banet for Brugsforeningens anden butik, der købte stedet og flyttede ind i 1916 fra de små lokaler på Nørre Bygade 3. Her var der butik indtil 1935, hvor der blev bygget ny butik på Nørre Bygade 7. Uddeleren var stadig Mariane Jensen. På generalforsamlingen i 1917 besluttede man at melde Grejs Brugsforening ind i FDB. Mariane Jensen blev først som 71-årig i afløst som uddeler af Thomas Monrad Petersen, som var blevet uddannet under hendes kyndige ledelse.

''Publiceret''