Henrik Gerners Gade


Henrik Gerner malet af Jens Juel

Intro

Del af Søheltekvarteret i Vestbyen. Navngivet den 08.11.1948. Henrik Gerner (1742-1787) var ikke søhelt, men en dansk søofficer, der som fabriksmester på Holmen nyorganiserede den danske flådebygning i perioden 1772-1787. Han blev regnet for en af Europas største dalevende skibskonstruktører.

Aalborg byrådsforhandlinger C-10-1948