Henning Smiths Vej


Smith, Henning. Guldsmed. Aalborg. Guldsmed Henning Smith der havde drevet Handelsrederi siden 1820 fik i 1833 privilegium på at starte Jernstøberivirksomhed.

Intro

I 1920erne lå der kun et hus på vejen, "Havehuset", med adressen Annebergvej 86. Men da huset ikke lå på Annebergvej, gav det anledning til postale forvirringer, og 10.12.1923 navngav Aalborg Byråd vejen Ankersvej efter anmodning fra husejer Niels L. Nielsen, senere blev den til Henning Smiths Vej.

Den 11.08.1948 ændredes gaden fra privat til offentlig vej og Udvalget for Gade- og vejvæsen foreslog, at gaden skulle skifte navn til Henning Smiths Vej, da navnet Ankersvej ikke havde specielle relationer til kvarteret. Henning Smith (1792-1856) var guldsmed og jernstøber, han grundlagde "De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder" i 1833. Virksomheden havde til huse i Algade frem til 1875, hvor den blev flyttet til "Papegøjehaven" vest for jernbanestationen. I 1935 overtog "De Smithske" P.I. Buaas fabriksbygninger på hjørnet af Annebergvej og Vestre Fjordvej.

Aalborg byrådsforhandlinger 278-1923 T-16-1948 C-10-1948 Aalborgs Historie Bind 4