Henning Larsens Gymnasium


Henning Larsens Gymnasium. Gymnasiet blev bygget i 1979-81

Intro

Henning Larsens tegnede Høje Tåstrup Amtsgymnasium. Det blev bygget i 1979-81. Gymnasiet regnes for et af højdepunkterne i de tidlige 80'eres danske arkitektur. Byggeriet er udført i modernistisk stil. Skolen var opbygget, så eleverne blev undervist i den samme klasse i stedet...

Henning Larsens tegnede Høje Tåstrup Amtsgymnasium. Det blev bygget i 1979-81. Gymnasiet regnes for et af højdepunkterne i de tidlige 80'eres danske arkitektur. Byggeriet er udført i modernistisk stil. Skolen var opbygget, så eleverne blev undervist i den samme klasse i stedet. Det gjorde op med de tidligere gymnasier, hvor eleverne blev undervist i forskellige faglokaler. Gymnasiets fire hovedblokke blev opdelt i mindre sektioner, hjemstavne. Hjemstavnene rummer hver et opholdsareal til gruppearbejde og individuelt arbejde. Mellem hovedblokkene er et fælles område. Det fælles opholdsareal er udformet som et sammenhængende område i stueetagen med kantine og køkken. ''Gruppearbejde kommer til de danske gymnasier'' Hjemstavnsgymnasiet afspejlede en ny retning i gymnasieundervisningen i 1980´erne. Tværfagligheden vandt frem, og nye arbejdsformer blev introduceret. Der kom blandt andet helt nye skriftlige opgavetyper. De var mere selvstændige og mere omfattende. Den pædagogiske debat fokuserede på elevernes læreproces, og der blev iværksat forsøg med projektorienteret undervisning. Der blev gjort op med den traditionelle katederundervisning, og gruppearbejdet vandt indpas som almindelig arbejdsform. I debatten om gymnasiet begyndte man at tale om, at det var godt for elevernes indlæring, hvis de selv var en del af læreprocessen. Undervisning, der tager udgangspunkt i eleverne, har også et vigtigt socialiserende element. Det kunne være lige så vigtigt som viden og indsigt.