Hennetvedvej 19


Fredet bygning: Hennetvedvej 19, Langeland, ligger dette landarbejderhus fra 1835. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: SAVE.

Intro

Hennetvedvej 19, Langeland, ligger dette fredede bindingsværkshus fra 1835. Huset tjente tidligere som landarbejderbolig.