Henner Friisers Gaard


Henner Friisers gård. Et bindingsværks gavlhus

Intro

Henner Friisers gård i Middelfart er et smukt gavlhus fra renæssancen. Det er opført i sidste del af 1500-tallet. Bindingsværket er bemærkelsesværdigt og tidstypisk. Hver etage er fremskudt i forhold til den underliggende etage ved hjælp af bærende bjælkeender og knægte på facaden...

Henner Friisers gård i Middelfart er et smukt gavlhus fra renæssancen. Det er opført i sidste del af 1500-tallet. Bindingsværket er bemærkelsesværdigt og tidstypisk. Hver etage er fremskudt i forhold til den underliggende etage ved hjælp af bærende bjælkeender og knægte på facaden. Fra 1707 til 1870 var der gæstgiveri, hvilket var attraktivt i en travl færgeby. Huset er meget velbevaret i sin oprindelige skikkelse, og ved en restaurering i 1927-28, blev der på 1. sal fundet velbevarede kalkmalerier på væggene. Huset har siden restaureringen fungeret som museum. ''Detaljerigdom og arkitektonisk finesse'' I renæssancen dekorerede man bygninger rigt. Henner Friisers gård er et glimrende eksempel. Den har mange detaljer fra 1500-tallets byggeskik. Der findes kun få velbevarede bindingsværksbygninger fra renæssancen. Til gengæld er det oftest dem, hvor konstruktionen er bedst, og arkitekturen har størst kvalitet. Vil man øve sig på at identificere bindingsværkshuse fra renæssancen, kan man kigge efter fremskudte etager. Ofte lod man hver etage rage omkring 25 centimeter ud mod gaden i forhold til den underliggende. De fremskudte etager blev båret af bjælkeender støttet af knægte, og disse elementer var oplagte at udsmykke. Desuden finder man rosetter og andre smukke udskæringer. Efter renæssancen (i barokken) blev det mere almindeligt at bygge i sten. De fremskudte etager samt dekorationerne blev efterhånden enklere og forsvandt til sidst.