Hennegård


Hennegård

Intro

Strandvejen 260, 6854 Henne. Matr. nr. 1a, Henne Kirkeby, Henne Sogn. Ældste oplysninger om Hennegård er fra 1145, hvor den var bispegård. En del jord er solgt fra til rekrative formål (sommerhuse m.m.). Gården fungerer i dag som landbrug.

I nærheden af gården er der udgravet en handelsplads fra vikingetiden. Gården er nævnt som bispegård i år 1145 (kilde: "Henne Sogn gennem tiderne" af Evald Kappelskov).

Blandt ejere gennem tiderne er følgende kendt:

1536: Hennegård blev krongods. Ejet af lensmand Palle Bang
1543: Lensmand Olaf Staverskov sammen med Palle Bang
1544: Gården købes af Staverskovslægten, der ejede den indtil 1679
1679: Niels Nielsen
1743: Magister Maturian Carstensen
1748: Borgmester Johan Krag, Varde
1758: Søren Chr. Rygård
1803: Thøger Teilmann
1829: A.C.Rauhe. Varde
1868: Kristen Nissen. Gården ejes stadig af Nissen-slægten