Henne kirke


Henne kirke. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Udsnit af den sengotiske fløjaltertavle. Nådestolsgruppe med Gudfader og Sønnen i midten. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Prædikestol fra 1573 med himmel fra starten af 1600-tallet. Basunenglene spiller trompet. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Rosenkransmadonna fra omkring 1500. Sidealterfigur. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Pulpitur fra 1776 i landlig rokokostil med malerier af Jesus og apostlene. Et levn fra Hennegård-tiden. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Henne kirke. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.

Intro

I kirkens granitmur stikker et mandshoved skægget frem, og på prædikestolens himmel sætter basunengle hornet for munden. Den romanske kirke spræller af liv, og meget af det har overlevet siden kirken hørte under Hennegård.

Bygningen

Kirkens kor og skib er romanske med senromanske udvidelser i øst og vest. Tårn og våbenhus er senmiddelalderlige.

På de udvendige mure ses flere udhuggede udsmykninger. I korets sydside er der fra romansk tid en såkaldt billedkvader med et mandshoved med skæg, og i gavlen på korforlængelsen ses en halvkugle, som sandsynligvis har siddet i det oprindelige kor. I korets nordvindue er et lille udhugget kors.


Hennegård i Henne Kirke

I perioden 1722-1829 hørte kirken under Hennegård, og kirkens udsmykning bærer stadig præg af tilknytningen. Særligt iøjnefaldende er et herskabspulpitur i kirkens vestende, som i dag rummer kirkens orgel. Pulpituret fra 1776 er i landlig rokokostil og malerierne forestiller Jesus og apostlene. Det blev bestilt af Christen Sørensen Rygaard til Hennegård i forbindelse med indretningen af hans begravelse i tårnet.

Alterbordet er et genbrugt renæssancepanel fra omkring 1627-29, sandsynligvis fra Hennegård, der er lavet om til alterbord omkring 1725. På det meget karakteristiske alterbord er der portrætter af tre katolske officerer fra Trediveårskrigen, bl.a. Octavius Piccolomini. Det er muligt, at de tre har boet på Hennegård under besættelsen og der ladet sig afbilde på stuepanelerne.

Øvrigt inventar

Hovedparten af inventaret er fra middelalderen og renæssancen. Herunder altertavlen, der oprindeligt var en sengotisk fløjaltertavle, der blev lavet om til renæssancetavle i starten af 1600-tallet. I midten ses imellem de 12 apostle Gudfader og Sønnen, Maria og Barnet og en bispehelgen. Der er desuden to sidealtertavler fra omkring 1500 med en rosenkransmadonna og en bispehelgen, sandsynligvis Sankt Nikolaj.

Fra omkring 1250 er der en ret speciel korbuekrucifiksgruppe med en 206 cm høj Kristusfigur imellem to mindre figurer, Maria og Johannes.

Prædikestolen fra 1573 har en iøjnefaldende himmel fra starten af 1600-tallet smykket med trompetspillende basunengle, der nærmest kaster sig ud i rummet. De ledsages da også af teksten: ”Raab af Struben, spar icke. Oplöft din Röst som en Basune. Og kundgiör mit folch Deres Overtrædelse. Esaias 58 (v.1)”.

Kilder
Kvong, Nørre Nebel, Lydum, Henne. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.