Henne Mølle


Henne Mølle. v. Henne Mølleå

Intro

Vandmøllen, Henne Mølle, er nævnt første gang i 1453, men er sandsynligvis ældre. Møllen blev nedlagt i 1880 og er nu helt fjernet.

Det er uklart, hvornår møllen er anlagt. Der har været en boplads på stedet, så møllen kan være ældre. I 1453 blev den nævnt "Biskoppens Mølle i Henne". Den er sandsynligvis anlagt af Hennegårds ejer, men der har muligvis været en skvatmølle nærmere Hennegård.

Ved reformationen kom Hennegård og møllen under Kronen. Derefter overtog Oluf Staverskov det hele. Han ejede også Søviggård.

I 1790 fik møllen bevilling som pille og grynmølle, men den var efterhånden ved at gå i forfald og kammeråd Stockholm, der ejede den, overvejede at sælge den. Senere gik det bedre igen med mølleriet. I 1801 var der ansat otte personer på møllen og den tilhørende møllegård.

I 1818 brændte møllen - derefter gik den over til selveje, idet Clemmen Christensen fra Overfidde købte møllen.

I 1848 købte, godsejer Tranberg, Lønborggård og gårdejer Knudsen, Trøjborg møllen. Derefter kunne udtørringen af Filsø begynde.

Møllen blev flyttet til Søviggård, men den kom aldrig til at fungere ordentligt, da der var for lidt vand til at drive det store møllehjul. I 1880 blev møllen nedlagt.

Kilde: "Om Henne Sogn gennem tiderne" af Evald Kappelskov.