Henne Kirkeby Kro


Henne Kirkeby Kro set fra nord


Henne Kirkeby Kro


Henne Kirkeby Kro


Henne Kirkeby Kro


Katrine Beck Thomsen foran Henne Kirkeby Kro

Intro

Henne Kirkeby Kro blev udnævnt som priviligeret i sidste halvdel halvdel af 1800-tallet. Kroen er i dag et moderne, luksuiøst spisested.

Før 1800-tallet benævnes ejeren af stedet, Jakob Hansen Andersen, som husmand med lidt jord.
I midten af af 1800-tallet fik den daværende ejer, Anna Marie Larsdatter, bevilling til beværtning, og derefter bliver det til priviligeret kro. Det har sikkert været nødvendig for hende, at skaffe den indtægt som krodrift ville give, da hendes mand var omkommet ved en drukneulykke, og hun var alene om gårdens drift. Hun byggede en stor rejsestald, så der må have været en del søgning til kroen. Kroen blev solgt 1890 til Niels Hansen, der drev kroen og landbruget videre.

1909 flyttede ejeren Thue Tobiesen Christensen til Oksbøl Kro. Han solgte til Niels Bechsgaard. Derefter var Henne Kirkeby Kro ikke længere priviligeret. Efter en kommuneafstemning om spiritusbevillingens fortsættelse 1913, blev bevillingen taget fra kroen, der herefter var afholdsbeværtning

Omkring 1950 søgte kromanden Hans Bech Thomsen igen om spiritusbevilling, han opnåede ikke selv at få bevillingen, da han døde 1953. Enken Kathrine Bech Thomsen forsatte driften. Senere tog sønnen Hans Bech Thomsen junior over. Kroen blev et eksklusivt spisested, hvor den store køkkenhave leverer en del af råvarerne til køkkenet.

I mange år var jagtselskabet Filsøjægerne faste gæster på kroen. Den kendte maler Johannes Larsen, medlem af jagtselskabet, kom ofte på kroen.

Kroen har bevaret sit smukke ydre, og er indvendigt blevet moderniseret. Nabogården er købt og lavet om til værelser. Kroen har bibeholdt den gode kvalitet. Nuværende ejer er Flemming
Skoubo, Fænø Gods.

Kilde: Om Henne Sogn gennem tiderne af Evald Kappelskov