Hemmet VandmølleIntro

Hemmet Vandmølle blev oprettet i 1517 af den daværende præst i Hemmet. I dag fungerer møllen som dambrug.