Helsingør Skt. Mariæ Kloster


Skt. Mariæ Kloster-1. Skt. Mariæ Kloster-1


Skt. Mariæ Kloster-2. Skt. Mariæ Kloster-2


Skt. Mariæ Kloster-3. Skt. Mariæ Kloster-3


Skt. Mariæ Kloster-4. Skt. Mariæ Kloster-4


Skt. Mariæ Kloster-5. Skt. Mariæ Kloster-5

Intro

Skt. Mariæ eller Vor Frue Kloster i Helsingør var i middelalderen beboet af karmeliterbrødre. Karmeliterne var en orden af tiggerbrødre, der ikke måtte eje noget. De skulle leve af at tigge. Klosteret blev oprettet i 1430 af kong Erik af Pommern...

Skt. Mariæ eller Vor Frue Kloster i Helsingør var i middelalderen beboet af karmeliterbrødre. Karmeliterne var en orden af tiggerbrødre, der ikke måtte eje noget. De skulle leve af at tigge. Klosteret blev oprettet i 1430 af kong Erik af Pommern. Anlægget brændte i 1450 og blev genopført i de følgende årtier. Modsat Helsingørs to andre middelalderklostre har karmeliterklosteret overlevet frem til i dag. Da klosteret blev lukket ved Reformationen i 1536, blev klosterkirken omdannet til tysk kirke. Fra 1819 fungerede den som almindelig sognekirke. Hele klosteranlægget står endnu. Det regnes for et af Nordens bedst bevarede. ''Middelalderens klostre som fattighjem'' Alle klostre havde folk tilknyttet, der vidste noget om sygdomspleje. Som regel var plejen imidlertid rettet mod klosterets egne beboere. Nogle få klostre tog også imod syge udefra. Blandt disse var karmeliterklosteret i Helsingør. Klosteret fik i 1516 kongelig bevilling til at drive hospital for øresundsbyens mange udenlandske søfolk. Hospitalet lå i en tilbygning, der nu huser bymuseet. Efter Reformationen blev mange byklostre omdannet til ”hospitaler”. Det var en slags kombineret alderdoms- og fattighjem. Det skete også i Helsingør under navnet Vor Frue Hospital. Det eksisterede helt frem til 1916. I klosterets vestfløj findes ”Konesalen” med 32 alkover for hospitalets kvindelige lemmer.