Helsingør Domkirke / Sankt Olai Kirke


Helsingør Dom Kirke / Sankt Olai Kirke tårnet. Den ældste Sankt Olai Kirke i Helsingør var en almindelig sognekirke. Kirken er blev udvidet af flere omgange

Intro

Den ældste Sankt Olai Kirke i Helsingør var en almindelig sognekirke. En ret enkel teglstenskirke fra begyndelsen af 1200-tallet. I 1400-tallet blev kirken udvidet til en 55 meter lang treskibet murstenskirke med tårn...

Den ældste Sankt Olai Kirke i Helsingør var en almindelig sognekirke. En ret enkel teglstenskirke fra begyndelsen af 1200-tallet. I 1400-tallet blev kirken udvidet til en 55 meter lang treskibet murstenskirke med tårn. Nord for kirken opførte lensmand på Kronborg Johan Oxe Trefoldighedskapellet omkring 1470. Kirken stod først endeligt færdig 1559. Byen voksede hurtigt, især da Øresundstolden blev indført. Derfor skulle kirken også udvides. I 1962 blev Helsingør Stift oprettet med Sankt Olai som det nye stifts domkirke. ''Herrens svineri på kirkegården'' 1500-tallets Helsingør var en by med vokseværk. Kirkegården ved Sankt Olai Kirke blev snart for trang. Pladsen var omringet af gamle købstadshuse og kunne ikke udvides. Man anlagde en ny kirkegård et stykke fra kirken, men den gamle blev stadig brugt. De gamle huse havde alle porte eller bagdøre ud til kirkegården, som blev flittigt brugt. Hestevognene skramlede over kirkegården og forstyrrede gudstjenesten. Beboerne hældte skrald ud fra deres huse. Tidligt om morgenen blev høns, gæs, kyllinger og endda kreaturer lukket ud på kirkegården, så de selv kunne finde mad i affaldsbunkerne og andetsteds. En gang måtte man fjerne en død hest, en anden gang rodede et svin i et barnelig. Jo, der var sandelig liv hos de døde i Helsingør.