Helnæs Kirke


Helnæs Kirke set fra Helnæs Byvej


Opgang til kirken fra Stævnevej


Udsigt over Helnæs Made


Midterakse med murstensgulv. Gipsoftet er nedsænket, udsmykket med stuk over bl.a. prædikestolen


Prædikestol 1784


Dåbsfad og dåbskande 1784


Kirkeskibet: Fregatten Jylland. Skænket af otte Helnæs-sømænd i 1929


Kirkebøssen


Kirkens fødselsattest


Altertavle 1885: Jesus med Martha og Maria

Intro

Helnæs Kirke ligger på en bakke med udsigt over Helnæs Made. Kirkens oprindelse er et kapel fra 1618, udvidet flere gange og forsynet med tårnet i 1740

Efter helnæsboernes anmodning til Kong Chr. IV i 1616 gav kongen sit samtykke til byggeri af en kirke på Helnæs, som blev indviet i 1618 og kaldtes Helnis Kapel. På det tidspunkt havde kapellet et klokketårn af træ. I 1740 lod ejeren af slottet Frederiksgave (i dag Hagenskov) det nuværende tårn føje til kirken. I 1738 blev Helnæs udskilt som et selvtændigt sogn. Kirken beskrives udførligt i et hæfte som kan erhverves i kirken.