Helnæs Bugt Spærringen

Intro

Sejlspærring. Sejlspærringen har haft til formål at forhindre fjender i at komme ind i Helnæs Bugten. Sejlspærringen her er fra den tidligste middelalder.

Sejlspærringen har haft til formål at forhindre eller sinke fjenders adgang til bugten. Spærringen har været en såkaldt pælespærring. Selve pælene og flyderne har været lavet af bøgetræ.

Spærringen har formentligt strakt sig fra Helnæs til spidsen af Illumø.

Siden 1960'erne er det stadigt blev fundet rester af pælene og flydere på stranden og på det lave vand.

Arkæologiske fund syd for Strandby tyder på, at Helnæs Bugten har haft stor betydning i vikingetiden og den tidlige middelalder. Bugten kan have fungeret som leddingshavn, dvs. samlingsted for den værnepligtige flåde, som kongen kunne råde over på dén tid.