Helnæs


Landsbyen Helnæs på Fyn. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Odense Luftfoto.

Intro

Helnæs er nævnt første gang 1231 i formen Hælg hænæs. Forleddet er tillægsordet helagh, som betyder hellig. Efterleddet er ’-næs’, der betyder stort kystfremspring.