Helligkorsgade 20


Helligkorsgade 20. Til højre i billedet ses også Koldings ældste hus fra 1589, Helligkorsgade 18.


Kolding næst-ældste gavlhus, Helligkorsgade 20.

Intro

Helligkorsgade 20 er et af de ældste gavlhuse i Kolding, huset stammer sandsynligvis fra omkring år 1600. En stenplade på huset fra 1632 fortæller, at huset har fået en hård medfart under den første svenskekrig 1627-1629, men det blev siden restaureret.

Af stenpladen på facaden af huset på Helligkorsgade 20 fremgår det, at kæmner og rådmand Mogens Eriksen i 1632 har renoveret huset efter ødelæggelser under den første svenskekrig 1627- 29. Hans bomærke er på stenpladens venstre side, og til højre er gengivet et hjerte, der synes gennemboret, men vist nok snarere er hans kones initialer IP – Inger Povelsdatter. Pladens tekst lyder: "Rigens fjender mig ruineret, Mogens Ericksøn mig renoveret; hvor med mig herefter skal gå, Gud ene derfor råde må”. Fra 1860erne har her været forskellige købmandsforretninger i bygningen, i 1938 købte Kolding Kommune ejendommen, og i 1943 blev den udlejet til Borgerkroen. Maleren Anton Schrøder fik til opgave at dekorere kroen indvendig. Igen i 1969 istandsattes bygningen, men det var først, da restaurantkæden A Hereford Beefstouw i 1984 overtog lejemålet, at bygningen fik en gennemgribende istandsættelse. Hovedindgangen blev placeret midt på facaden, der blev lagt nyt tag på huset, og det blev malet gult. Huset er, ligesom huset på Helligkorsgade 18, i dag fredet.