Helligkorsgade 18


Helligkorsgade 18.


Helligkorsgade 18 set fra gårdhaven.

Intro

Helligkorsgade 18 er det ældste gavlhus i Kolding, men bygherren er ukendt. Lokale borgere sørgede for, at det nu fredede hus i dag stadig eksisterer.

Helligkorsgade 18 er det ældste gavlhus i Kolding fra 1589. På døroverliggeren står: "O herre, vil du vort hus bevare, da står det for al frygt og fare. HI og DH 1589". Det er uvist, hvem der byggede huset. Frem til 1915 boede der især skomagere i huset. Den sidste var skomagermester P. Martin Møller. I 1915 sørgede et konsortium bestående af kæmner I.O. Brandorff, guldsmed Holger Kyster og konsul Ræder for, at huset blev restaureret, og de indrettede det til 4 mindre lejligheder. I 1937 overtog Kolding Kommune huset, og der blev indrettet kontor til Kolding Turistbureau i stueetagen. I dag (2015) udlejes det fredede hus til kunstudstillinger og lignende.