Helligkorsgade


Helligkorsgade 1. Kanekørsel foran Missionshotellet, det tidligere Thomsens Hotel.


Helligkorsgade 20. "Borgerkroen".


Helligkorsgade 1. Missionshotellet, der tidligere var Thomsens Hotel.


Helligkorsgade 18. Det gamle Borgerhus.


Helligkorsgade, Føtex ved juletid.

Intro

Helligkorsgade er et gadenavn fra 1823. Tidligere hed gaden: I 1585 Søndergade; (Braunius' prospekt), 1677; Rendebanen (som dermed blev forlænget), ca. 1796; Korsgade

Gaden er en af byens ældste, sandsynligvis opkaldt efter Helligkorsalteret i Sct. Nicolai Kirke. Dette alter ejede før Reformationen i 1536 en række huse i gaden, huse tidligere ejere havde testamenteret kirken mod, at der blev læst Sjælemesse for samme ejere. Kirken havde omtrent syv altre, der hver ejede huse rundt i byen.

I 1585 hed gaden Søndergade. Hvorfor gaden skiftede navn vides ikke, men nærliggende er det at tro, at man har villet distancere sig fra katolicismen, som Helligkorsgade jo knyttede sig til. Søndergade hed gaden altså i 1585, i 1677 Rendebanen mens gaden i 1796 igen knytter an til den katolske fortid med navnet Korsgade. Endelig i 1823, på behørig afstand fra reformationen, får gaden så Helligkorsgade som navn igen.