Hellig Kors Kilde


Hellig Kors Kilde


Hellig Kors Kilde

Intro

Ca. 50 meter fra hovedvej 2, syd for Brøderup Ungdomsskole på en mark findes Hellig Kors Kilde som et åbent væld omsat med store sten og omgivet af en stor mængde fugtigbundsplanter og græsser.

Hellig Kors Kilde er meget vandrig og har gennem rørledning afløb til en dalsænkning mod sydøst. Kilden omtales i litteraturen som en meget besøgt lægdomskilde. Vejen gik i gammel tid fra Brøderup til kilden og videre mod nord. På en bakke nordøst for vejen, "Korshøj", har der stået et krucifiks som vejviser til kilden.