Helligåndskirken Hvide Sande
Intro

Nyere kirke med Danmarks eneste votivskib. Hvide Sande by er af nyere dato og dette gælder også kirken. I 1954 kunne kirkebyggeriet starte efter mange års ihærdig indsamling blandt byens borgere.

Kirken er bygget af gule sten i senromanisk stil og er nok en af de sidste kirke opført i denne stil her i landet. Kirken har et kor over en høj kælder, og skibet har svære stræbepiller ved de østlige hjørner; der er et bredt tårn i vest og et våbenhus i nord. Indvendig står murene med hvid berapning og flade bjælkelofter og på alteret et stort, glat egetræskors, om hvilket kirkeminister Bodil Koch ved kirkens indvielse sagde, at “I dets revner kunne det være godt at skjule sig”. ''Alteret'' Lysestagerne på alteret er fremstillet af den daværende slusemester C. Gerhardt. Tæppet foran alteret, der bærer indskriften “Giv Guds fred sin rette klang”, er broderet i 1981 af 27 kvinder fra Hvide Sande. ''Kirkeskibene'' I kirken hænger kirkeskibene “Fanny” (bygget af slusemester C. Gerhardt og ophængt 1954) og fiskekutteren “Jenny Skomager” (bygget af Christian Bollerup og ophængt 2004). Sidst nævnte er et ''votivskib''. Votivskib er betegnelsen for en tro kopi af et forlist skib, bygget af en overlevende sømand og skænket til kirken. ''Klokkerne'' Den ældste klokke bærer indskriften “Giv Guds fred sin rette klang”. “Jeg skænked-es Hvide Sande Kirke til minde om P.M.Møller og Hustru Anna Hansdatter. De Smithske Støberier i Ålborg gjorde mig i året 1954. På den nye klokke sår der: “Jeg kalder mellem hav og fjord, kom alle fra syd og nord. Når du hører min klang, er det et minde om evigheden lang”. “Skænket af A.P.Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål. Støbt til Hvide Sande Kirke år 2008 af Paccard i Frankrig.” På klokken på Hvide Sande Kirkegård står der: “Alt står i Guds faderhånd”. “Skænket af Olga og Arne Mathiesen i tak til byen og til minde om lille Tove. Støbt til Hvide Sande Kirkegård i året 2009 af Paccard i Frankrig”.