Hellested kirke


Hellested kirke


Kirken efter restaurering i 2000


Altertavle fra 1604


Prædikestol i højrenaissance fra 1611


Døbefont i barok stil fra 1742


Det Bruunske kapel for krigsråd Jens Bruun 1743


Peder Syv

Intro

Hellested kirke er antagelig fra tiden mellem 1100 og 1150.

De fleste gamle kirker i Danmark er opført i 12-1300-tallet.


Hellested kirke er dog ældre, antagelig fra tiden mellem 1100 og 115. Af den oprindelige kirke er blot noget af skibets langvægge tilbage.
Kirken, som i middelalderen måske har tilhørt Vallø Stift, blev ved skøde af 10. december 1672 overdraget baron Jens Juel til Juellinge (Herregård ved Hellested).

Ved mageskifte i 1719-35 kom baroniet og dermed kirken tilbage til kronen. Fra 1750 blev kirken igen privateje under Bregentved. 1. januar 1913 overgik kirken til selveje.

En stor restaurering blev foretaget 1999-2000.


I 1921 blev foran kirken står rejst en mindesten for præsten Peder Syv.

Peder Syv var præst i Hellested 1664-1702. Han er bl.a. kendt som sprogforsker og ordsprogsamler.
I våbenhuset hænger hans mindetavle, som blev fundet i 1826.

Det Bruunske kapel for krigsråd Jens Bruun og hans to koner er bygget i 1743.
Under kapellet blev der ved restaureringen fundet en krypt med et antal nedbrudte kister.

Det Juelske kapel bygget i 1698 for bl.a. Jens Kragh Juel Wind er indrettet som sakresti.