Hellested, Stevns. Mindesten over Peder Syv

Peder Syv. Mindetavle fundet i 1826

Intro

Peder Syv var dansk sprogforsker og folkemindesamler. Han er af eftertiden blevet kaldt ”den danske sprogforsknings fader”. Hans indsamling af ordsprog og folkeviser er uden sidestykke og udgør hovedstammen af senere ordsprogssamlinger.

Peder Pedersen Syv blev født i sognet Syv ved Roskilde i 1631. Han gik i Roskilde skole og blev student i 1653. Herefter fulgte nogle års arbejde som ”Femte Lektie Hører” ved Københavns Skole, før han i 1658 blev ansat som rektor i Næstved.

Han bestred sit arbejde med succes men valgte fem år senere at blive præst i Hellested på Stevns. Her påbegyndte han sit arbejde med at studere det danske sprog og samle folkeminder. Hans interesse for modersmålet og fædrelandsminder kunne han kun dele med få andre lærde. Det var endnu ikke ”comme ils faut” at beskæftige sig med disse emner på denne tid.

For at få mere tid til sine studier, ansøgte han på et tidspunkt om og fik tildelt titlen ”kgl. sprogforsker i dansk” (Philologus regius lingvæ Danicæ). Herved fik han rang og privilegier på linje med provster samt fritagelse for en del opgaver.

Værker
I 1663 udkom ”Nogle Betenkninger om det Cimbriske Sprog”, som handlede om de germanske sprogs oprindelse og slægtskab, retskrivning med mere.

I 1685 udgav Peder Syv ”Den Danske Sprog-Kunst eller Grammatica”. Denne grammatik- eller sproglære over det danske sprog, var den første, som var skrevet på dansk. Pontoppidan havde tidligere udgivet en grammatiklære, men den var skrevet på latin og desuden noget ”vidtløftig”.

Nogle år efter arbejdede Peder Syv på en ordbog af hvilken, der udkom en prøve med bogstavet ”A” på dansk-latin og latin-dansk i 1692. Hans håndskrevne arbejde kom senere til at danne grundlag for Rostgaards udførlige ordbogsarbejde.

Størst betydning fik hans arbejde med indsamlingen af ordsprog og folkeminder. I 1682 udkom første bind af ”Ordsprogs- og Folkevise-Samlingerne”. Bogen indeholder omtrent 1000 folkelige udtryk, ordsprog, talemåder, læresætninger med mere. Andet bind, som udkom i 1688, indeholder cirka halvt så mange.

I 1695 udkom ”Tohundrede Viser om Konger, Kæmper og Andre”. I en af viserne omtales den stevnske elverkonge og Christian d. IV. Det er sandsynligvis dette digt, der har inspireret Heiberg til sit skuespil ”Elverhøj” fra 1828.

Peder Syv boede i Hellested til sin død i 1702.

Mindetavle
I Hellested kirke kan man se en mindetavle over Peder Syv. Den blev fundet i 1826 i forbindelse med en brolægning i Hellested præstegård.


http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Pr%C3%A6st/Peder_Syv?highlight=peder%20pedersen%20syv

http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Folketro_og_folkemindevidenskab/Peder_Syv?highlight=peder%20pedersen%20syv

http://www.runeberg.org/ildalihi/1/0549.html