Hellerup Havn og Strandpark


Hellerup Strandpark 1. Bådeoplæg


Hellrup strandpark 2. Badestranden


Hellerup strandpark 4. Badestranden


Hellerup strandpark 3. Bådeoplæg


Hellerup strandpark 5. Rosenhaven


Strandpark 6. Rosenhaven 2


Hellrup strandpark 7. Staudehaven 3

Intro

Hellerup Strandpark blev anlagt over en årrække efter 1912. Med sine buksbomparterrer, løvtage, sandstensvaser og gammeldags roser kunne Hellerup Strandpark nemt være blevet en historisk pastiche. Men i dag er den tværtimod et levedygtigt og funktionelt forum for lokale og besøgende...

Hellerup Strandpark blev anlagt over en årrække efter 1912. Med sine buksbomparterrer, løvtage, sandstensvaser og gammeldags roser kunne Hellerup Strandpark nemt være blevet en historisk pastiche. Men i dag er den tværtimod et levedygtigt og funktionelt forum for lokale og besøgende. Man kan kalde strandparken for en nyklassicistisk organisationshave, hvor hver enkelt del har sit eget særpræg. Både blomsterhaverne, legepladsen og tennisbanerne. Parkens centrum er havnebassinet, der blev udformet i 1911, mens en lindeallé binder de mange enkeltdele sammen. ''En brugervenlig oase'' G.N. Brandt var den store mester i dansk havekunst i begyndelsen af 1900-tallet. I 1912 vandt han sammen med stadsingeniør A. Westergaard en konkurrence om udformningen af Hellerup Strandpark. Deres idé gjorde op med det traditionelle syn på anlægsarbejde og banede vejen for Danmarks første park, anlagt efter funktionalistiske principper. Med sin forståelse for moderne liv og æstetik var G.N. Brandt forud for sin tid. "(...)Det der altid ville danne dette Anlægs væsentligste Tiltrækning- ligegyldigt hvorledes det end gartnerisk udstyres, er Promenaden paa den store Mole, Sundet og Livet i Havnen og paa Tennisbanerne”. Før Hellerups oase blev parker ikke på samme måde anlagt med bestemte formål for øje.