Hellebæk


HellebækHammermølle. HellebækHammermølle


Bøssemagergade 24-28. Bøssemagergade 24-28


Proberhuset. Proberhuset i Bøssemagergade 19


Hellebæk inden fra. Hellebæk

Intro

Da Kronborg var opført i 1585, satte Frederik den Anden gang i et omfattende kanal- og dæmningsarbejde omkring Hellebæk. Christian den Fjerde så hurtigt mulighederne. I 1598 byggede han en vandmølle, en såkaldt hammermølle, og tre år senere indviede kongen et kanonstøberi...

Da Kronborg var opført i 1585, satte Frederik den Anden gang i et omfattende kanal- og dæmningsarbejde omkring Hellebæk. Christian den Fjerde så hurtigt mulighederne. I 1598 byggede han en vandmølle, en såkaldt hammermølle, og tre år senere indviede kongen et kanonstøberi. I 1743 købte regimentskvartermester Stephan Hansen møllen. Under hans ledelse voksede produktionen. I 1765 købte staten anlægget, og den nuværende hammermølle blev opført. I 1768 kom virksomheden i familien Schimmelmanns eje. I 1770'erne fik de et hold udenlandske bøssemagere til landet og opførte mesterboligerne langs Bøssemagergade til dem. Hellebæk by opstod omkring denne enhed af fabrik og beboelse. ''Den frække Fincke'' Caspar Fincke boede i Helsingør og var i årene 1622-30 ansat ved hammermøllen og på Kronborg. I 1631 blev han udnævnt til smedemester ved de kongelige slotte. Han var respekteret for sit ypperlige håndværk, men var også noget af en spradebasse. Finckes mesterværk er gitteret til Christian den Fjerdes gravkapel i Roskilde Domkirke, hvor han respektløst har indsmedet et rimvers om sine fortræffeligheder. Kunstsmeden er desuden mester for gitteret omkring platformen på Rundetårn i København og korgitteret i Vor Frue Kirke i Aarhus. Christian den Fjerde nævner ham ofte i sine breve og lod Finckes betragtelige løn udbetale via Øresundstolden.