Helgolandsgade


Bagermesternes Rugbrødsfabrik, Helgolandsgade. Ca. 1930-1950


Aalborg Kaserne på Helgolandsgade. Ca. 1927-1938.

Intro

Gaden er opkaldt efter Helgoland en tysk ø i Nordsøen på 1,6 km2 og er som nabogaderne Fredericiagade, Istedgade og Dybbølgade opkaldt efter en betydningsfuld lokalitet under De Slesvigske krige. Ved Helgoland udkæmpedes d. 09.05.1864 et vigtigt slag mellem danske og østrigsk-preussiske flådestyrker

Gaden blev navngivet den 10.12.1894 efter ønske fra grundejerne. Den er beliggende i Vestbyen, og blev sammen med Fredericiagade og Istedgade anlagt som privat vej af grundejerne. I gadene byggedes fortrinsvis 2-3 etagers ejendomme med små lejligheder beregnet for arbejderklassen. Mellem de senere anlagte gader: Fredericiagade og Helgolandsgade byggedes i 1874 Aalborg Chemiske Fabrikker & Gjødningsfabrik. Den tegnede til at blive en storindustri, men bukkede under i konkurrencen med udenlandske firmaer, hvorefter bygningerne en tid blev anvendt som halmvarefabrik. I midten af 1920erne overtog Aalborg Kommune fabrikken og ombyggede den til kaserne - Helgolandsgades Kaserne (i daglig tale "halmvaren"). Kasernen havde til huse i bygningerne indtil 1938, hvor den blev nedlagt, herefter blev bygningerne revet ned og de nuværende beboelsesejendomme opførtes på stedet. I 1999 er gaden stort set et rent beboelseskvarter, hvor de små lejligheder hovedsageligt er lejet/købt af studerende og andre unge, som i Vestbyen i øvrigt.

Den Store Danske Encyklopædi Aalborg byrådsforhandlinger 159/94 Olesen: Vestbyen Aalborgs Historie bd.4 s. 202-203, 344-345 bd. 5 s. 203 Aalborg Stiftstidende 23.07.1997 Aalborgbogen 1996 s. 119 StoF