Helgenæs Teglværk


Helgenæs Teglværk. Interiør


Helgenæs Teglværk.


Helgenæs Teglværk.


Helgenæs Teglværk. Nedrivningen i 1985.


Helgenæs Teglværk. Nedrivningen i 1985.

Intro

Det nu nedlagte Helgenæs Teglværk blev bygget op omkring 5-6 søer, hvorfra leret til teglsten og drænrør blev gravet op.

Det menes, at produktionen af mursten startede før 1880, teglværksområdet blev før lergravningen anvendt til kreaturgræsning, da området er lavtliggende.

Teglværket gav arbejde til 20 mand i treholdsskift ved ringovne, der brændte hele døgnet rundt.

Området består af en hel del søer:
Hejresøen som på sit dybeste sted er 2,5 meter, var den første der blev gravet op. Leret blev gravet op pr. håndkraft og transporteret til teglværksbygningerne via hestetrukne tippevogne.

Birkesøen er på de dybeste steder 6 meter og den startede man med at grave op i 1920'erne. Leret blev her trukket op med spil og ført til slemmegrave, som kun blev brugt i en kort periode.

Lergravningen i Skovmosen begyndte under 2. verdenskrig, og lige efter krigen begyndte lergravningen i Skolesøen.

Teglværkssøen blev først gravet ud fra 1947. Her var det blåler, man gravede op. Søen er på det dybeste sted ca. 10 m. Leret blev gravet op med en spandkædemaskine. Den nedlagte Kragenæsbane og roebane løb lige forbi Teglværkssøen.

På teglværket blev der i starten produceret både gule og røde mursten, og en stor del af husene i Nakskov og gårdene på Lolland blev bygget af disse sten.
På et tidspunkt begyndte teglværket også at producere drænrør, som var det eneste produkt man producerede til sidst.

Helgenæs teglværk var Lollands sidste teglværk, det lukkede i 1980.
Teglværksområdet blev købt af Nakskov kommune i 1980 og åbnet for offentligheden. I 1987 blev der etableret en naturskole på området.