Helen Clay Pedersen


Foreningsformand og erhvervskvinde Helen Clay Pedersen


Den nyopførte 'Kvindernes Bygning'


Undervisningslokalet i 'Kvindernes Bygning'


Medlemmer af Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds. Formand Helen Clay Pedersen er placeret nr. 2 fra venstre i front.


'Kvindernes Bygning' under nedrivning. Vejen nederst er Markdanersgade, og bunkeranlægget til højre for bygningen er i dag placeringen af den Spanske Trappe.

Intro

Helen Clay Pedersen var initiativtager på opførelsen af ’Kvindernes Bygning’ i Slotsgade 1. Som formand for den lokale kreds af Dansk Kvindesamfund var Helen med til at oplyse og inspirere Koldings kvinder gennem sit arbejde og engagement for kvindesagen.

På Slotsgade 1 lå der tidligere et byggeri opført i røde mursten og matchende tag. Bygningen var kaldt ’Kvindernes Bygning’ og huserede det foreningsmæssige virke for Koldingkredsen af Dansk Kvindesamfund. Bygningen var den første af sin slags i Danmark, og den blev indviet i 1922. Bygningen rummede b.la. et undervisningslokale, foredrags- og festsal og et par lejligheder. Her afholdte foreningen sine aktiviteter, som b.la. var kurser, foredrag, udstillinger og fester. Omkring 8000 kvinder deltog i foreningens kurser over de første 30 år, som omhandlede emner såsom syning af tøj, håndgerning og husholdning m.m. Senere blev der oprettet diskussionsklubber, en ungdomsklub og afholdt seksualoplysende foredrag – selvom at tale om sådanne emner forsat var tabuiseret. Foreningen blev nødsaget til at sælge Kvindernes Hus efter 23 år. Gælden, som stod i bygningen, tyngede for meget, da værdien af den danske krone havde steget med tiden. Bygningen blev solgt i 1945, kort tid efter at Helen Clay Pedersen afgik som formand. Efterfølgende blev kurser og andre arrangementer afviklet andre steder i byen, ligesom før bygningen var blevet opført. I 1960’erne blev bygningen overtaget af banken og dens sanering blev påbegyndt i september 1966. Siden er den blev nedrevet og nybyggeri opført. I dag er der generelt meget få spor tilbage fra 1960’ernes Slotsgade, deriblandt ingen hentydninger til Kvindernes Bygning.

Helen Clay Pedersen (1862-1950) var oprindeligt fra Storbritannien, og som datter af en sagfører voksede hun op i et konservativt hjem. I London mødte hun Anders Simonsen Pedersen fra Jordrup, som var rejst til byen for at videreuddanne sig indenfor gartnerfaget. De tog sammen til Kolding i 1981 og blev gift året efter. I 1897 grundlagde Anders Simonsen Pedersen eget gartneri i enden af Katrinegade, kaldet ’Aalykke’. Dette erhvervsmæssige virke var de sammen om – han drev gartneriet, mens Helen passede den tilhørende grønsag- og blomsterbutik i Jernbanegade. Helen havde sans for at drive forretning og var herudover særdeles aktiv i forskellige foreninger. Her er hun mest husket for hendes indsats som den første formand for Koldingkredsen af Dansk Kvindesamfund i årerne 1908-1945. Hun udgjorde en afgørende faktor for udviklingen af det lokale kvindesamfund i Kolding i denne periode. Helen tog fat på hendes livsopgave, som var arbejdet med kvinders rettigheder og dygtiggørelse, med utrættelig energi, engagement og udholdenhed. Efter hendes død i 1950 rejste Dansk Kvindesamfund en mindesten på hendes grav og i mindetalen blev hun karakteriseret som ”Gnisten”, da hendes engagement for kvindesagen var med til at gøre andre lige så begejstret som hende selv.

''Publiceret''