Heksen Maren Splids hus


Mindeplade for Maren Splid. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Maren Splid boede i dette hus i Sønderportsgade 3. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune

Intro

I en af Danmarks mest berømte retssager blev skrædderkonen Maren Splid fra Ribe tiltalt for at være heks. Hun boede i Sønderportsgade 3, som nu kaldes for Maren Splids Hus. Maren Splid tilstod efter pinligt forhør og blev brændt på bålet på Galgebakken.

Ribes berømte heks

Hele sagen begyndte med skrædderen Didrik, som i 1636 blev ramt af mareridt, stumhed og krampeanfald. Året efter fik han endnu en forskrækkelse. Da han kastede op, bestod indholdet af et væsen, der var levende og for rundt i bækkenet. Naboerne mente, at Didrik måtte være blevet forhekset, og der blev bedt offentlige bønner i kirkerne.

Didrik kunne huske, at konkurrentens kone, Maren Splid, som var født i Grimstrup sogn omkring 1600, under et skænderi havde lovet ham alskens ulykker. Maren Splids mand, Laurits, var mere succesrig og velstående end Didrik, og derfor kunne Didrik ikke åbenlyst anklage Maren Splid. I stedet iværksatte han en smædekampagne, som skulle ødelægge hendes rygte.

Der blev afholdt et par retssager, hvor Maren Splids hidsige temperament også kom til udfoldelse, men sagen syntes at gå i sig selv igen.

Kongen involverer sig i sagen

Christian IV var en af de konger, som for hårdest frem mod hekse, og da Didrik i 1639 fik foretræde for ham, blev sagen genoptaget. Maren Splid blev opfordret til at forsvare sig på et kirkenævn i Ribe. Hun skulle have 15 agtværdige borgere til at sværge hende fri for trolddom, men det lykkedes ikke at finde så mange. Didrik fremførte flere vidner, og i 1640 blev hun kendt skyldig i trolddomskunst.

Maren Splid blev udsat for tortur, herunder pinebænken, hvor hun blev strakt i arme og ben. Hendes mand, Laurits, stod hende bi under hele processen, hvilket ikke har været ufarligt. Der kendes også eksempler på mænd, der er blevet brændt som hekse og troldkarle. Maren Splid blev ført til København og bevogtet i Blåtårn, indtil hun i november 1641 blev henrettet på Galgebakken nord for Ribe.

Hekseprocesserne havde deres storhedstid i 1600-tallet, og Maren Splid var bare en af mange kvinder med en lidt for skarp tunge.

Galgebakken i Ribe

Galgebakken i Ribe lå – som galgebakker gerne gjorde – nord for byen. Ved Galgemarken lå en bygning, som hørte under magistraten (bystyret). Den murede galge blev renoveret i 1735, hvor huset også blev bygget. Det vides ikke, hvad huset blev brugt til, da bødlen boede inde i byen. Det fremgår af byggeregnskabet, at galgens platform bestod af en mur med en dør i, som en trappe førte op til.

Den sidste henrettelse på Galgebakken fandt sted i 1744, og selve galgen blev opbrudt og solgt på auktion i 1793.