Hejrede Vold


Hejrede Vold ved udgravningen i 1995. Foto: Kirsten Christensen.


Snit gennem Hejrede Vold ved udgravningen i 1995. Foto: Kirsten Christensen.


Akvareltegning af de to voldes forløb ved Maribo-søerne.

Intro

Mellem Maribo-søerne på Midtlolland ligger et af Danmarks største befæstningsanlæg fra jernalderen.

Hejrede Vold er en forsvarsvold, som er kulstof-14 dateret til ca. 550 e.Kr. Den har været et imponerende syn med store volde og dybe voldgrave, der omsluttede et stort areal på 5 km². I dag kan man på to lokaliteter ved Maribo-søerne se resterne af det mægtige voldanlæg. Den består af to jordvolde med tilhørende voldgrav, og en samlet længde på 1,6 km. De to volde ligger med 3,5 km afstand af hinanden, og indkredser et område på omkring 5 km². I dag kan man kun se de nordligste 300 meter af volden mellem Hejrede sø og Røgbølle sø. Volden har været mellem 1,5-3,5 meter høj, og 8-9 meter bred. Langs den østlige side har løbet en cirka 9 meter bred og 1,75 meter dyb, fladbundet voldgrav. I Kårup Vænger ligger volden stadig højt i terrænet. Her kan man på den vestlige side af forsvarsanlægget se en rund udvidelse, der muligvis har været fundamentet for et tårn.
Den vestlige del af volden har ligget mellem Røgbølle sø, gennem Krænge Mosen til Maribo Søndersø. Cirka 115 meter af volden er delvist bevaret ved godset Søholt. Denne del af volden er meget ødelagt af en afvandingskanal fra 1800-tallet.


Vi ved, at der i tiden omkring 550 e.Kr. var ufred i Europa. Perioden kaldes også ’Folkevandringstiden’, hvilket refererer til, at man fra skriftlige og arkæologiske kilder ved, at store befolkningsgrupper flyttede rundt på sig. Enten blev de drevet fra deres hjem på grund af krig, sygdom – eller simpelthen fordi hjemegnen var ved at blive overbefolket, og maden var knap. Det var ikke altid fredeligt. Der kunne blive kamp om ressourcerne, hvis en stor gruppe mennesker pludselig bosatte sig i et område, der allerede var beboet af andre. Om Hejrede Vold er bygget for at forsvare den lokale befolkning imod en sådan indvandring ved vi ikke. Men det er meget muligt, set i lyset af de begivenheder, der fandt sted i Europa på dette tidspunkt.


Der har fundet udgravninger sted på Hejrede Vold i somrene 1995 og 1996 i et samarbejde mellem det daværende Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Lollandsprojektet. Du kan læse mere om udgravningerne, og hvad man fandt, på Museum Lolland-Falsters micro-site om Hejrede vold.

Gå ind på www.museumlollandfalster.dk/arkæologi/projekter/Hejrede vold