Hejlsminde Sandstensfabrik - Et fabrikseventyr fra mellemkrigstiden


Hejlsminde kalksandstensfabrik i 1930-erne. set fra øst. I baggrunden tørreladen,


Arbejdere på kalksandstensfabrikken.


Kalksandstensfabrikken set dra noedvest. Til venstre tørreladen .


De færdige kalksandsten klar til afskibning


Kalksandstensfabrikken set fra vandet.


Købmand Christen Hansen, Hejls købmandsforretning. Han var hovedmanden bag fabrikken og holdt udsom eneejer indtil 1940.

Intro

Fra teglsten til kalksandsten. Første verdenskrig satte en stopper for teglværksdriften i Hejlsminde-området. Efter krigen var der brug for byggematerialer. -Tre initiativrige mænd startede en fabrik til fremstilling af kalksandsten.

Baggrunden
I årene efter første verdenskrig, som sluttede i 1918, var der tre initiativrige mænd, der fik den plan at bygge en kalksandstensfabrik ved Hejlsminde. Det var købmand Christen Hansen, Hejls købmandshandel og Kro, proprietær Jens Have fra Kirstinesminde i Anslet og bygmester Hans Ahrendt fra Sillerup. De havde hver for sig tjent en del penge under verdenskrigen og ville godt have dem anbragt i noget, der gav udbytte.
Fabrikken og produktionen Kalksandstensfabrikken rejstes i 1920 og maskinerne kom fra en nedlagt fabrik i Russee i Holsten. Fabrikken fremstillede sten af sandet i bakkerne syd for Hejlsminde og de solgtes i Syd- og Sønderjylland. De fragtedes bort med skib fra en stor mole nedenfor fabrikken. Sandet og de færdige sten fragtede til og fra fabrikken på tipvognsspor. I fabrikkens bedste tid fra 1920-1930 var der 12-14 mand ansat oms ommeren. Om vinteren fungerede fabrikken ikke. Produktionsproblemer og fabrikkens lukning Produktionen af kalksandsten stod på i årene mellem 1920 og 1930. Men efterhånden kom der vanskeligheder. Det viste sig, at der var ler i sandet, og stenene mislykkedes. Gang på gang måtte man konstatere, at en hel ovnfuld sten af 12.000 stk. var mislykkedes og måtte kasseres. Efterhånden måtte man indse, at produktionen ikke kunne fortsætte som hidtil. I 1934 indstilledes produktionen af kalksandsten. Derefter forsøgte man i nogle år at fremstille byggeelementer, og der var op til 6 mand ansat, men det kunne heller ikke gå, og fabrikken måtte lukke i 1946

Litteratur:Årsskrift 2009 for Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde


Fra fabrik til sommerhusområde I 1946 solgte De jyske Skærvefabrikker jorden omkring fabrikken til gårdejer Niels Skøtt Mindegården” i Hejlsminde. Fabrikken med tilhørende 2 tdr. land blev solgt til smedemester Peter Ahrenkiel. Han indrettede smedeværksted i bygningerne. Senere udstykkedes jorden til sommerhusområdet ”Æ Skovbryn”.

Vil du gerne læse mere så besøg:www.hejls-arkiv.dk