Hejlsgård


Hejlsgård som den så ud før branden i 1934. Bemærk den trefløjede hovedbygning.

Intro

Hejlsgård beboedes i slutningen af 1700-tallet af Andreas Petersen Geltzer, som i samtiden var en kendt studehandler og brokskærer.

Andreas Petersen Geltzer var ud af en gammel slægt af bødler og brokskærere fra Tønderegnen. Han giftede sig i 1762 ind på Hejlsgård. Han var foruden en dygtig landmand og studehandler også brokskærer. Han indrettede et lille hospital med fire senge i gårdens storstue . Han skal i sit liv have opereret mere end 400 patienter for brok, hvoraf kun to døde i forbindelse med operationen.

Hejlsgårds nuværende trefløjede hovedbygning er opført i 1823 af Andreas Geltzers søn Johannes Geltzer efter en brand. Johannes Geltzer fortsatte i nogle år faderens erhverv som brokskærer. Hans søn Andreas Geltzer solgte i 1874 gården til anden side.