Hejls forsamlingshus


Kristiane og Lorens Birkedal bagest t.v.


Friskolelærerinde Kathrine Madsen


Hejls forssamlingshus og friskole bygget 1880


Elever i Hejls fri- og fortsættelseskole

Intro

Hejls forsamlingshus blev bygget i 1880 på initiativ af Jep Fink på Bygebjerg, som også stod for det meste af økonomien. Forsamlingshuset fungerede som mødesal og festsal for den grundtvigske kreds i sognet og som gymnastiksal]

Forsamlingshuset kaldtes oprindeligt for øvelses- og forsamlingshuset, fordi det blev brugt også til gymnastik og skydeøvelser i Skytte- og Gymnastikforeningen. Her holdt den grundtviske kreds i sognet til. Her var der møder i ungdomsforening og foredragsforening. Her holdtes kredsens høstgilder og fester, indtil forsalingshuset blev ophævet i 1962 og huset solgt til privat bolig.


I bygningens østlige ende var der friskole fra 1880 - 1915. I mange år fra 1876-1892 var Lorenz Birkedal sammen med sin kone Christiane leder af friskolen. De fik skabt en god skole for børnene i den grundtvigske kreds. I bygningens vestlige ende var der en lejlighed til friskolelederen med et par tdr. land jord til. Fra 1892-1915 lededes friskolen af Kathrine Madsen. I 1915 flyttedes friskolen til Hejls kirkevej 12 i en nyopført bygning.

Allerede tidligt i 1880-erne begyndte Lorenz Birkedal at modtage unge sønderjyder syd for 1864-grænsen til sin friskole. De kom til skolen for at få undervisning i dansk historie, sprog og litteratur. I 1892 overtoges denne fortsættelsesskole af De Samvirkende Sønderjyske Foreninger, som udvidede bygningen, så der var plads til 30 elever. Denne skole flyttedes i 1894 til Hejls by i nye bygninger og fortsatte her til 1920.


Hejls forsamlingshus blev tegnet af arkitekten Andreas Bentsen, der var tilknyttet Vallekilde Højskole, som den grundtvigske kreds i Hejls havde en tæt kontakt med. Bygningen er i historicistisk stil med gotisk inspirede kirkevinduer i forsamlingshussalen. Bygning står trods enkelte moderne ændringer næsten i sin oprindelige skikkelse og er i dag privat bolig.