Hejls Præstegård
Intro

Hejls præstegård Den statelige bygning af røde flensburgsten er rejst i 1817 på foranledning af daværende sognepræst Falle Erichsen. I den tidligere præstegård på samme sted overnattede Svenskekongen Carl den X Gustav natten mellem den 29. og 30. januar 1658 inden den svenske hærs overgang over Lill