Hejls Præstegård


luftfoto af Hejls præstegård


konfirmandhold med pastor Ulsdal 1951


Ladelænge til Hejls præstegård


Hejls præstegård


Hejls præstegård ca. 1915


Præstegårdens forstue med skab fra 1767

Intro

Hejls præstegård Den statelige bygning af røde flensburgsten er rejst i 1817 på foranledning af daværende sognepræst Falle Erichsen. I den tidligere præstegård på samme sted overnattede Svenskekongen Carl den X Gustav natten mellem den 29. og 30. januar 1658 inden den svenske hærs overgang over Lill

Hejls præstegård har fungeret som præstebolig med konfirmandstue i perioden 1817-2020. I 2022 er bygningen blevet omdannet til sognegård for de tre sogne i Vejstrup-Hejls-Taps pastorat. Oprindelig var præstegården et firfløjet gårdsanlæg (se billede), men den nordlige længe forsvandt ca.es1890. Den østlige ladelænge blev nedrevet i 1958. Tilbage foruden hovedbygningen er nu kun den sydlige længe, som også er bygget i røde Flensburg sten sandsynligvis også fra 1817. Hovedbygningen er restaureret i flere omgange. I 1984 fik den en gennemgribende restaurering, hvor de oprindelige mure flyttedes, og de oprindelige døre forsvandt og kælderen fyldtes op. I årene 2020-2022 er bygningens indre gennemgribende blevet ændret til funktionen som sognegård med et stort mødelokale og kontorer for præsten og det øvrige personale. Af markante præster, som har beboet bygningen kan nævnes: ''Falle Eriksen (1807-1837)'', som stod bag bygningens opførelse og var en markant præst for Hejls og Vejstrup sogne i 30 år. ''Frederik Vilhelm Topsøe (1873-1886''), som var den første grundtvigske præst i Hejls. og med i kredsen, der startede Hejls Friskole (1874-1938) ''Poul Ulsdal (1942-1964)'', som var en af hovedmændene i den højkirkelige retning i Danmark i 1960-erne.