Hejls Kirke

Intro

Hejls Kirke ligger i Hejls Sogn og er opført i 1100-tallet.

Der er tale om et romansk skib og kor samt et gotisk tårn. Sakristi mod nord er fra 1781. Altertavlen forestiller korsfæstelsen og de tolv apostle og er sandsynligvis skænket af biskop Wulf af Slesvig i 1471. Prædikestolen er fra omkring 1560, præstetavlen er fra 1722, og orgelfacaden er fra 1822. Klokken er støbt i Rendsborg i 1807. Kirken er beliggende på Hejls Kirkevej 21, Hejls.