Hejls Efterskole 1894-1920


Lorens Birkedal leder af Hejls Fri- og Efterskole 1891-1898


Kristiane Birkedal gift med Lorens Birkedal.


Hejls Efterskole med de nye tilbygninger mod vest.


elevbillede fra vinteren 1895.


Sommerhold på Hejls Efterksole 1919


Vinterhold på Hejls efterskole

Intro

Hejls Efterskole var en skole for unge sønderjyder, der i perioden 1864-1920 levede under tysk styre. Her på efterskolen nord for grænsen kunne de lære dansk sprog, litteratur og historie.]

Efterskolens startede som en udvidelse af Hejls Friskole, kaldet Hejls fortsættelsesskole. En af de første sønderjyder, der gik på skolen, var den senere sønderjyskje leder og politiker H. P. Hansen. Han blev konfirmeret i Hejls i 1878.
Skolen, der lå sammen med Forsamlingshuset på Hejls Landevej, lededes dengang af Lorens Birkedal og hans kone Kristiane. De var så afholdte, at der kom flere og flere elever fra Sønderjylland til skolen. Derfor besluttede de Samvirkende Sønderjyske Foreninger i 1894 at lade bygge en ny skole i Hejls by ved siden af præstegården med Birkedal som leder.


Efterskolens daglige leder var efter skolens flytning i 1894 stadig Lorens Birkedal, mens pastor Diemer var skolens formelle forstander. De blev i slutningen af 1890-erne uenige om skolens ledelse, og det førte til, at Lorens Birkedal og hans kone blev afskediget og måtte forlade skolen i 1898.
Deres bortrejse førte til et stort fald i elevsøgningen. Ny forstander blev Hans Peter Rossen, men han var kun i får år. I 1904 blev Jens Ravn og Karen Ravn nyt forstanderpar. De blev meget afholdte af eleverne og af lokalsamfundet, og de blev på skolen til den lukkede i 1920 ved Genforeningen.

I 1910 blev skolens udvidet med nye tilbygninger i form af to klasseværelser og en gymnsatiksal samt en forstanderbolig. Elevtallet var på mellem 90 og 100 elever i de sidste år inden verdenskrigen brød ud i 1914.
Der var til skolen tilknyttet en række gode lærerkræfter. Blandt dem kan nævnes Thyra Topsøe, Thomas Thomsen, som siden blev lærer på Sdr. Vang skole i Kolding. Ægteparret Palle og Stine Kirk, som i 1914 forlod skolen for at blive forstanderpar på Skanderup Efterskole.


Skolen var lukket i de sidste år af 1. verdenskrig. Den åbnede igen i 1919, men blev lukket efter genforeningen i 1920, da den ikke længere havde nogen mission. Sønderjylland var igen blevet en del af Danmark. Skolens bygninger blev i 1920 solgt til Hejls Kommune og tjente som kommuneskole indtil 2007.En del af de gamle bygninger blev nedrevet i 1965. Men hovedbygningen fra 1894 og forstanderboligen fra 1910 er stadig bevaret.
Skolens forsættelse som efterskole skete i Nordborg, hvor der blev oprerttet en efterskole for dansksindede elever syd for den nye grænse fra 1920. De 100.000 kr. som De Samvirkende Sønderjyske Foreninger fik for bygningerne, blev sat ind i en fond, "Hejlsfonden", som stadig eksisterer, og som bl. a. betaler skoleophold for elever, der har behov for det.