Heinhof i Lifstrup


Lifstrup Hovedvej 33 ca. 1932. Gerda og Jens Mikkelsen samt en dreng. Fotograf ukendt.

Intro

Lifstrup Hovedvej 33. Matr 13 Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Oprindeligt lå ejendommen 900 m mod nordøst. Denne ejendom, Heinhof, blev oprettet 1833 på en hedelod, som var udstykket 1814 fra Enggård. Nuværende bygninger fra 1924 - 26.

Grundlæggeren af ejendommen var daglejer Johan Peder Hein Pedersen og hustru Zidsel Kirstine Hansdatter. De havde forinden haft ejendommen matr nr 10 i Lifstrup. Familien købte 2 hedelodder 1833 og et par år senere, tilsammen 2 fdk ½ alb hartkorn, og lod nogle fattige bygninger opføre. Hedelodderne var blevet udstykket fra Enggård i Lifstrup 1814. De første ejere og efterfølgende var meget fattige hedehusmænd, som udover at drive det sparsomme landbrug gik ud som daglejere. Samtidig havde de forskellige indsiddere boende til leje. 1849 Søren Christensen og Karen Madsdatter, som stammede fra hhv. Janderup og Næsbjerg sogne. 1858 Hans Hansen og Else Madsdatter. Stammede fra hhv. Holsted sogn og Sig i Torstrup sogn. Havde boet i Holsted sogn forinden. 1876 Mads Pedersen og Karen Kirstine Hansen. Stammede fra hhv. Sig i Torstrup sogn og Ølgod sogn. Han var en nevø til Else Madsdatter. 1918 Niels Johansen. 1918 Rasmus Wilhelm Pedersen fra Haarby. Døde allerede 1919. Gift med Marie Krestine Kristensen. 1919 Christian Sørensen. Han havde plejesønnerne Christian og Marthellus Christensen fra Outrup sogn boende. Christian Christensen flyttede til Blåholm i Grimstrup sogn efter 1921. Marthellus Christensen blev boende og overtog ejendommen 1925. Han flyttede ejendommen og lod nuværende bygninger opføre 1924 - 26. Desuden tilkøbte han naboparcellen på 10 tdr. l. hede/tidligere hede. Efter at heden var blevet opdyrket, var der et godt husmandsbrug med 30 tdr. l. jord. Marthellus flyttede dog til Outrup 1931. 1931 Jens Laurids Mikkelsen. Blev samme år gift med Gerda Pedersen, en datter af Peder Clemmensen Pedersen fra Hyldegård i Hygum. 1947 Edith og Niels Nielsen. 1952 Agnes og Johannes Iversen. De havde netop afstået deres hidtidige gård, Lynghøjgård i Lifstrup, til en søn. Agnes døde 1993, og Johannes i 1997. I forbindelse med Johannes' død i 1997 blev jorden lagt ind under Lynggård (hvorfra jorden var blevet drevet i mange år). Bygningerne blev samme år solgt til Jimmy Skærlund, en søn af Svend Erik Skærlund, Lifstrup Hovedvej 17, og Marlene Pedersen fra Vester Nebel. Nuværende ejere Anette og Brian Johansen. 2009. Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991