Heerings likørhaller


Heerings kirkebærplantage i Dalby

Intro

P. F. Heerings kirsebærlikør er kendt verden over. På få årtier skabte P. F. Heering i starten af 1800-tallet en blomstrende virksomhed med kirsebærlikøren i centrum. I 1946 fik firmaet Heering mulighed for at udvide virksomheden ved køb af en ejendom i Dalby.

Peter F. Heering blev født i Roskilde i 1792. Peter var den næstældste af fire søskende. Peters far døde, da Peter var tre år gammel og moderen måtte nogle år senere sælge familiens gård. De flyttede ind i en lejet bolig i Roskilde, hvorfra moderen drev pensionat. Efter konfirmationen kom Peter i lære som 14-årig hos urtekræmmer Carstensen i København.

Peter stod i lære i syv år og fortsatte som ansat hos urtekræmmer Carstensen i nogle år, inden han i en alder af 26 år, med venners hjælp, åbnede sin egen urtekræmmerbutik. På dette tidspunkt havde han formodentlig fået opskriften til den senere berømte kirsebærlikør af madam Carstensen.

Peter Heering handlede med almindelige kolonialvarer men solgte også af sin kirsebærlikør. En stor del af varerne gik til kunder i provinsen, særligt på Bornholm. Omsætningen af kirsebærlikøren var stigende ikke blot i Danmark men også andre steder i verden, hvor danske søfolk havde kirsebærlikøren med sig.

I 1838 købte Peter Heering en stor patriciergård på Christianshavn. Prisen var 18.000 Rbdlr. (rigsbankdaler). Bygningen kom i alt til at koste 45.000 Rbdlr. efter en gennemgribende hovedreparation og diverse ombygninger. Herfra drev han sin omfattende virksomhed og her boede han med sin kone og seks børn.

Sønnen, Peter N. Heering, overtog driften af firmaet nogle år inden Peter F. Heerings død i 1875.


I midten af 1940’erne flyttede Heering produktionsvirksomheden til Dalby på Stevns. Fabriksanlæggene på Christianshavn var efterhånden blevet for små, hvorfor firmaet købte en mindre landejendom i Dalby. Det var naturligt at lægge det nye produktionsanlæg på Stevns, da kirsebærrene til likøren kom fra egne plantager på netop Stevns samt fra egne i Sydsjælland. Til likøren brugte man de små, mørkerøde og syrlige bær. Danske kirsebær udvikler sig langsomt i det kølige klima og de specielle forhold giver bærrene en helt egen smag og karakter. Firmaet måtte udvide anlæg og jordtilliggender flere gange. I 1962 havde et areal på omtrent 30 ha. Omsætningen steg fortsat og man eksporterede efterhånden til 144 lande rundt om i verden. I starten af 1970’erne vendte de gode tider for firmaet. Der var oliekrise i 1973 og verdenshandlen faldt brat. Tiderne skiftede, og Heering kirsebærlikør var måske ikke helt så populær en drik som tidligere. I den Heeringske virksomhed måtte man effektivisere og rationalisere. Som et led i sidstnævnte flyttede man i 1975 hele produktionen til Stevns, så kun administrationen blev tilbage på Christianshavn. Det var imidlertid ikke nok og familien måtte bl.a. sælge gården på Christianshavn. Man fortsatte endnu en tid i Dalby, men i 1990 blev virksomheden solgt til Daniscokoncernen. Det var lykkedes Peter Heering, 5. generation, at gøre firmaet solvent og sælge det med overskud. Danisco videresolgte senere virksomheden til det svenske Spritcentralen. Heerings gaard på Christianshavn var i 2013 hjemsted for Nordeafonden.

Stensgaard, Pernille; "Tidsmaskinen på Christianshavn"; trykt hos Narayana Press, Gylling, 2010.

Petersen, Egmont, H.; "Peter F. Heering - et verdenskendt dansk Firma gennem 125 Aar"; trykt hos Egmont H. Petersens kgl. hof-bogtrykkeri; 1943.

"Østsjælland - et gammelt folk i fortid og nutid"; hæfte 21; s. 828-829; Werners bogtrykkeri, 4600 Køge.