Hee Station
Intro

Hee Station har eksisteret siden 1875. I en del år var der billetsalg. I dag er der billetautomat. l I dag drives stationsbygningen som en selvejende institution og bruges til foreningsarrangementer samt private fester.

Den 17. marts 1875 stoppede toget i Hee for første gang, og der blev oprettet et billetsalgssted. Med J.C. Christensen, der i 1891 blev valgt ind i Folketingen og flyttede til Hee, fandt staten det hurtigt urimeligt, at toget ikke skulle holde. Derved var J.C. garanteret at få sin post hver dag. Det kunne heller ikke passe, at et medlem af rigsdagen, for at være sikker på at kunne nå møderne i København, var nødt til at gå hjemmefra i god tid uanset vejret, og måske endda vente i lang tid i det gamle afdankede styrehus fra et gammel skib, hvis toget var forsinket. Foruden denne ulempe var han også nødt til at rejse på 3. klasse, da det ikke var muligt at købe andre billetter i Hee. Meget hurtigt blev der trykket på de rigtige knapper, og samme år bevilligede staten 17.958 kr. og 47 øre til udvidelse af Hee billetsalg, således at det kunne få status som holdeplads. Af bevillingen skulle de 12.000 kr. bruges til opførelse af en stationsbygning, og der skulle ansættes en stationsmester. Den nye stationsbygning blev taget i brug i 1903. Bygningen blev indrettet således, at der på første sal var værelser til såvel banens løse personale samt stationsmesterens private hushjælp. I stueplan var der i den nordlige ende et ventelokale, hvori der var en billetluge ind til et lille kontor. Dette fyldte ca. 1/3 af stueetagen, hvor resten var beboelse for stationsmesteren og hans familie. Som Hee’s første stationsmester blev ansat den 42-årige Søren Lauridsen Christensen, der i 11 år havde været ansat som portør ved Tim station. Tiden gik, og omkring 1968 var Hee station blevet automatiseret og vigesporet samt sidesporet til pakhuset blev fjernet. Hee Station skiftede status til at være et trinbræt. Stationsbygningen stod tom et par år. No og Hee sogneråd enedes om at bevillige 80.000 kr. til et projekt, som skulle ændre bygningen indvendig, så den kunne bruges til ungdomsklub samt til samlingslokale for pensionistforeningen. Den 22. januar 1970 var Hee og No sogneråd værter ved en kop kaffe ved den officielle indvielse. I 1980 bevilligede kommunen 700.000 kr. til en ombygning, så stationsbygningen kunne fremstå som et moderne forsamlingshus med mødelokaler og køkkenfaciliteter, og der blev nedsat et udvalg, som varetager bygningens interesser. I dag drives stationsbygningen som en selvejende institution og bruges til foreningsarrangementer samt private fester. Se mere på http://www.hee-stationsbygning.dk/

Gl. Stationsbygning (Der alter Bahnhof) Am 17. Märtz 1875 hat der Zug das erste Mahl in Hee gestoppt, und dann hatte man eine Kasse geöffnet. 1903 wurde der neuer Bahnhof geöffnet. Im ersten Stock hatte das Gebäude Zimmern für das vorübergehende Personal und der Putzfrau des Meisters des Bahnhofes. Im Erdgeschoss gab es ein Wartezimmer mit einem Fahrkartenschalter und eine Wohnung für den Meister des Bahnhofes. Ungefähr 1968 war der Bahnhof ganz automatisiert und es wird nur als einen Trittbrett benutzt. Der Bahnhof steht leer. 1970 und vor ein paar Jahren wurde er als Jugendklub und als ein Klub für Rentner genutzt. Heute ist der Bahnhof eine rechtlich selbstständige Stiftung und wird zum private Feste benutzt.