Hee Skole


Intro

Hee Skole er en folkeskole med elever fra 0. - 6. klasse. Den nuværende skole er opført år 1900 med diverse tilbygninger. I tilknytning til skolen er der et Børnehus.

Den nuværende skole er opført år 1900. Den lange bygning indeholdt både skole og lærerboliger. D. 1. november 1900 startede skolen med 3 klasser. I 1. klasse med 1. og 2. skoleår var der 26 elever. I Anden klasse, der dækkede 3. og 4. skoleår, var der 30 elever. I 3. klasse, hvor elever med 5, 6 og 7 skoleår gik, var der 36 elever. I 1912 blev der pga. flere elever bygget endnu en fløj på. Denne fløj blev forlænget i 1917. Skolen blev endvidere udvidet fra 4 klasser til 5 klasser. På det tidspunkt var der 170 elever på skolen. Omkring 1925 gik det den anden vej. Der var kun 103 elever og skolen gik tilbage til kun at være delt i 4 klasser. I tiden frem til anden verdenskrig var der et svingende antal elever. I krigens sidste år blev en del af skolen inddraget til brug for den tyske hær. De to af skolens fire klasseværelser blev beslaglagt ligesom et af lærernes værelse på loftet i den østlige ende af den vestlige bygning blev brugt som opholdsrum til den øverstebefalende. På det tidspunkt var der 100 elever på skolen. I 1947 ophørte den vestjyske vinterskoleordning, så eleverne på det tidspunkt kom til at gå længere i skole - 6 dage om ugen. I 1970 blev det til 5 dage. I 1953 påbegyndte man en nybygning, som omfattede gymnastiksal med omklædningsrum og redskabsrum, sløjdsal, skolekøkken og bibliotek. I 1959 blev den østlige fløj i retningen nord-syd bygget. Eleverne fra Hvingel skole blev på dette tidspunkt flyttet til Hee Skole, og elevantallet steg til 144 elever. I 1974 kom der endnu en tilbygning. Her blev der indrettet et lærerværelse. I 1984 blev der oprettet en børnehaveklasse. Omkring 1988 blev der oprettet en fritidsordning og i 1992 blev Hee Børnehus oprettet. Den sidste meget store om- og tilbygning foregik i år 2003. Se mere på https://hee-skole.skoleporten.dk/sp og https://www.mininstitution.dk/Hjemmeside/Forside/Index/251/

Omkring 1992 blev Hee Børnehus oprettet.