Hee Kirke

Intro

Hee Kirke er en af landets besynderligste kirker. Den regnes for en af landets vigtigste romanske kirker. Men den er stærkt præget af en restaurering i 1884-1886. Dengang forsøgte man at genskabe kirken i den form, man troede, den havde ved opførelsen. Der forsvandt mange spor...

Hee Kirke er en af landets besynderligste kirker. Den regnes for en af landets vigtigste romanske kirker. Men den er stærkt præget af en restaurering i 1884-1886. Dengang forsøgte man at genskabe kirken i den form, man troede, den havde ved opførelsen. Der forsvandt mange spor. Det er tvivlsomt, i hvor høj grad den stående kirke i virkeligheden ligner den oprindelige. Ikke desto mindre er kirken som monument imponerende. Den er repræsentant for en tid, hvor man søgte tilbage til stilarternes oprindelige former. ''Populær præst med lyst til familieliv'' I 1622 blev Jens Christensen Gjødstrup præst i Hee Kirke. Han var en stor selskabsmand og violinspiller. Herskabet på Voldbjerg Gods så gerne præsten til selskaber. Ifølge myten nedbrød herremanden nabosognet Nos kirke, så han kunne opføre et kapel ved Hee Kirke. Han gjorde det for at gøre præsteembedet i Hee tiltrækkende. På den måde risikerede herremanden ikke, at Jens Gjødstrup søgte bort. Men sandheden er, at No Kirke blev forladt allerede i middelalderen - altså før Jens Gjødstrups tid. Til gengæld er det ganske sikkert og vist, at Jens Gjødstrup giftede sig med Anna Nielsdatter. Hun fødte ham intet mindre end 22 børn i ægteskabet.